ทะเบียน หมวด 1กก ทะเบียนรถยนต์ แบบใหม่ใช้ได้นาน จองง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

เราให้บริการรับจองทะเบียน  หมวด 1กก ทะเบียนรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์แบบใหม่ โดยเริ่มหมวดอักษรจาก หมวด 1กก 1 เรียงตามลำดับ จนถึง 1 กก 9999

ทะเบียน หมวด 1กก โดยขนส่งทางบก(ขบ.) จะเริ่มจดทะเบียนจากหมวด 1กก มีหมวดเลขทะเบียนทั้งสิ้น 5,634 หมวด จะสามารถใช้ จดทะเบียนรถใหม่ ได้อีกนานถึง 157 ปี คิดเป็นจำนวนรถ ทั้งสิ้น 56,334,366 คัน

สำหรับทะเบียนรถ ที่ใช้ปัจจุบัน ถึงหมวด ฆร แล้ว และ ยังเหลืออีก 20 หมวด แต่ละหมวด จะจดทะเบียนรถได้ 10,000 คัน ในขณะที่ โครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ของรัฐบาล ทำให้ขณะนี้ มีรถใหม่ เข้าจดทะเบียนจำนวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 50,000 คัน จากเดิม ที่มีรถใหม่ จดทะเบียนเฉลี่ยเดือนละ 20,000 คัน ส่งผลให้ มีการใช้เลขทะเบียนรถยนต์ เพิ่มขึ้นเดือนละ 5 หมวดอักษร จากเดิม เดือนละ 2 หมวดอักษร ทำให้คาดการณ์ว่า แบบเลขทะเบียนรถยนต์ แบบปัจจุบันที่ใกล้จะหมดแล้ว จะหมดเร็วขึ้น

กรมการขนส่ง ได้กำหนดเลขทะเบียนรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์แบบใหม่ โดยเริ่มหมวดอักษรจาก หมวด 1กก 1 เรียง ตามลำดับ จนถึง 1 กก 9999 และ เริ่ม 1 กข 1 จนถึง 1 กข 9999 ต่อด้วย 1 กค 1 ถึง 1 กค 9999 เรื่อยไป จนถึง 1 กฮ 9999 หลังจากนั้น จึงตัวเลข 2 ถึง 9 นำหน้า หมวดตัวอักษร ตามประกาศกำหนด ให้กับเจ้าของรถ ที่ยื่นจดทะเบียน คาดว่า หมายเลขทะเบียนรถยนต์ รูปแบบใหม่นี้จะใช้ได้ 157 ปี เนื่องจาก ขณะหมวดอักษร ฆฮ ซึ่งเป็นหมวดสุดท้าย จะหมดลง ภายในกลางเดือน ตุลาคมนี้

ส่วนรถจักรยานยนต์ คาดว่าจะได้ใช้ได้ 289 ปี ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงจะเริ่มใช้ หมวดอักษรแบบใหม่ โดยได้มีการ ประสานงาน กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องการ กำหนดใช้ แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ดังกล่าว

แผ่นป้าย ทะเบียนรุ่นแบบใหม่นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ และ รูปแบบของ แผ่นป้ายทะเบียนรถ จากรูปแบบเดิมเล็กน้อย โดยแผ่นป้ายทะเบียน สําหรับรถยนต์รับจ้าง ระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์และรถใช้งานเกษตรกรรม มีขนาดของแผ่นป้ายเท่าเดิม คือ กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม. และมีตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมมุมล่างขวา โดยแบ่งเป็นสองบรรทัด สําหรับตัวเลข และ ตัวอักษร จะมีขนาดเล็กลง กว่าเดิมเล็กน้อย  ป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวด 1กก

สําหรับป้ายทะเบียน รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายใหม่นี้ จะแบ่งออกเป็น สามบรรทัด  บรรทัดแรกเป็นตัวเลขด้านหน้าตัวอักษร ประจําหมวดตัวที่หนึ่ง และ ตัวอักษรประจําหมวดตัวที่สอง บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงจังหวัด  บรรทัดที่สามเป็น หมายเลขทะเบียน ไม่เกินสี่หลัก เป็นต้น