หมวดเลขหาบ

หมวดเลขหาบ เป็นเลขทะเบียนที่จดจำได้ง่าย สนใจเลขทะเบียนสวยๆ จำง่ายๆ เชิญร้านเรา

สำหรับท่านที่สนใจทะเบียนหมวดเลขหาบ ทะเบียนสวย ป้ายประมูล ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี ใช้แล้ว เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ การงาน และความรัก ร้านเรามีบริการ

จำหน่ายและรับจองทะเบียน หมวดเลขหาบ, หมวดเลขเรียง, หมวดเลขคู่, หมวดเลขสลับร้านเรามีครบ เลขหาบ คือ เลขที่สะท้อนแล้วมาชนกัน เช่น 7887 จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าเงาสะท้อนของ 78 คือ 87 นั่นเอง หรือในทางกลับกัน เงาสะท้อน ของ 87 ก็คือ 78 นั่นเอง ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบเลขหาบ ที่อยู่ในทะเบียนรถมากกว่า ทั้งนี้เพราะสามารถจำได้ง่าย

หาบ หรือ หาม ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า “การเอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานทั้ง 2 ข้าง แล้วแบกกลางคาน” ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของตัวเลข จะเห็นได้ว่า มีตัวเลขบางกลุ่มที่มีลักษณะ หัวท้ายเหมือนกัน โดยที่ตรงกลาง ก็เป็นเลขคนละตัวกับหัวท้าย ซึ่งเลขตรงกลางนั้นจำเป็นจะต้องเหมือนกันด้วย เช่น YXXY, YXXXXY, YXXXXY เป็นต้น ดังนั้นเราจึงเรียกตัวเลขเหล่านี้ว่า “เลขหาบ หรือ เลขหาม” นั่นเอง

การเรียกชื่อหมวดเลขหาบ หรือ เลขหาบ จึงเป็นการเรียกชื่อเลียนแบบลักษณะของอาชีพ คือ การหาบของขายนั่นเอง ซึ่งอาชีพหาบขายของนี้เป็นอาชีพที่มีความอดทน อดกลั้นสูง ขยัน หมั่นเพียร เอาการ เอางาน หนักเอาเบาสู้ ความสำเร็จได้มาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งสิ้น หมวดเลขหาบ หากมองอีกนัยหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเป็นการสะท้อนกันของตัวเลขดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มองเห็นข้อผิดพลาดในตัวเอง และสามารถปรับปรุงข้อผิดพลาดนั้นได้

สนใจทะเบียนเลขสวย ทะเบียนมงคล ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี, หมวดเลขหาบ, หมวดเลขเรียง, หมวดเลขคู่, หมวดเลขสลับ แวะมาหาเราได้ยินดีให้บริการ