หมวดเลขสลับ

ทะเบียนหมวดเลขสลับ หมวดเลขหาบ หมวดเลขคู่ หมวดเลขเรียง ของแท้ออกตรงจากกรมขนส่งทางบก ถูกกฎหมาย 100%

จำหน่ายและรับจองทะเบียน หมวดเลขสลับ ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล ทะเบียนกราฟฟิก ถึงบ้าน ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล รับสลับเลขทะเบียน ในราคาย่อมเยา

เลขทะเบียน หมวดเลขสลับ หมวดคู่ ตองหน้า ตองหลัง ทะเบียนสวยๆ หมวดใหม่ หมวดเก่า ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี ป้ายขาวดำ ป้ายประมูล ร้านเรามีบริการแบบครบครัน

ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทย ปัจจุบันทำจากอะลูมิเนียม มีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะถูกปั๊มนูนออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน ทำให้ด้านหลังของป้ายนั้นบุ๋มเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน ประเภทของป้ายทะเบียนนั้นสามารถใช้จำแนกประเภทการใช้งานรถได้ ดังนี้

-ป้ายขาวอักษรดำ คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

-ป้ายขาวอักษรฟ้า คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

-ป้ายขาวอักษรเขียว คือ ป้ายทะเบียนกระบะ

-ป้ายขาวอักษรแดง คือ ป้ายทะเบียนรถสามล้อ

-ป้ายเหลืองอักษรแดง คือ ป้ายรถรับจ้างระหว่างจังหวัด

-ป้ายเหลืองอักษรดำ คือ ป้ายรถรับจ้าง

-ป้ายเหลืองอักษรฟ้า คือ ป้ายรถกระป๊อ

-ป้ายเหลืองอักษรเขียว คือ ป้ายรถตุ๊กตุ๊ก

-ป้ายเขียวอักษรขาว คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถยนต์บริการให้เช่า

-ป้ายแสดอักษรดำ คือ ป้ายทะเบียนรถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม

-ป้ายขาวอักษรดำ หมวดอักษร TC กรุงเทพมหานคร คือ ป้ายทะเบียนรถทดสอบก่อนผลิต เริ่มมีใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560[2][3] (ป้ายทะเบียนรถยนต์ของไทยนั้นโดยปกติตัวอักษรจะเป็นอักษรไทย)

-ป้ายขาวอักษรดำ หมวดอักษร QC กรุงเทพมหานคร คือ ป้ายทะเบียนรถทดสอบคุณภาพ เริ่มมีใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560[2][3]

-ป้ายทะเบียนที่บริเวณชื่อจังหวัดเป็นคำว่า THAILAND ตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยเลขรหัสจังหวัดสองหลัก และหมวดอักษรของทะเบียนเป็นอักษรอังกฤษ และ/หรือ ตัวเลข หมายถึงแผ่นป้ายทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกออกให้เป็นการชั่วคราวเพื่อนำรถออกไปใช้นอกราชอาณาจักร

สำหรับป้ายทะเบียนรถอีกประเภทหนึ่งคือป้ายทะเบียนกราฟิก ซึ่งมีขึ้นภายหลังป้ายทะเบียนแบบปกติ ป้ายทะเบียนนี้จะมีพื้นหลังเป็นรูปภาพ สำหรับเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ (เลขสวย) เช่น ฌร 9999 ซึ่งเลขทะเบียนเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก ป้ายทะเบียนชนิดนี้จะมีภาพพื้นหลังป้าย ที่สื่อถึงจังหวัดนั้นๆ