แหล่งรวมทะเบียนรถกระบะ ป้ายเขียว สวยๆ เราขายทะเบียนรถกระบะผลรวมดี ใช้แล้วเป็นมงคล

ทะเบียนรถกระบะ ป้ายเขียว สวยๆ ทะเบียนที่เป็นมงคล หรือทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดีเรามีบริการครบ นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนที่ถูกโฉลกกับเจ้าของรถฟรี

ทะเบียนรถกระบะ ป้ายเขียว โดยรถป้ายเขียว คือ “รถยนต์บริการ”  หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน
ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ
(1) รถยนต์บริการธุรกิจ คือ รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่าง  ท่าอากาศยาน  ท่าเรือเดินทะเล  สถานีขนส่ง   สถานีรถไฟ กับ โรงแรมที่พักอาศัยที่ทำการของผู้โดยสาร  หรือ ที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น
(2) รถยนต์บริการทัศนาจร คือ รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
(3) รถยนต์บริการให้เช่า คือ รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้าง บรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ
ร้านเรายินดีให้บริการจอง ทะเบียนรถกระบะ ป้ายเขียว, ทะเบียนรถตู้ ป้ายฟ้า, ทะเบียนหมวด กท กบ กร, หมวดเลข 2 หลัก, หมวดเลข 3 หลัก, หมวดเลข 4 หลัก, หมวดเลขหลักร้อย หลักพัน, หมวดเลขเรียง, หมวดเลขคู่, หมวดเลขสลับ, หมวดเลขหาบ สนใจจองเรายินดีให้คำปรึกษา

ทะเบียนรถกระบะ ป้ายเขียว