ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี อักษรมงคล ส่งเสริมความสำเร็จ ส่งเสริมความรัก คู่มิตร

ป้ายสวยผลรวมเยี่ยม ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี เราจำเป็นต้องดูในความเป็นคู่มิตร คู่สมพล หรือ เลขที่ไม่ถูกกัน สำหรับผู้ใช้ด้วยเหมือนเราดูดวง ตามวารสาร หรือ ตามราศีทั่วไป

ร้านเรามี ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี หลายๆ คนมีความเชื่อว่าถ้าได้ครอบครองทะเบียนผลรวมดีแล้ว จะทำให้เจ้าของรถ หรือคนขับ เกิดความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ความร่ำรวย และชื่อเสียง จึงไม่น่าแปลกใจ เมื่อกรมการขนส่ง เปิดประมูลทะเบียนรถสวย ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี จะมีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก

วิธีคิดผลรวมตัวเลขของทะเบียนรถ

เลขทะเบียนรถ มีวิธีการหาผลรวมภายใน เพื่อบอกว่าเลขนั้นเป็นเลขผลรวมดีหรือไม่ดี โดยมีวิธีดังนี้

1.แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า (เทียบค่าตัวอักษร ด้านล่าง) แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง

2.ผลรวมจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลรวมดีมาก , กลุ่มผลรวมดีปานกลาง , กลุ่มผลรวมไม่ดี

ตัวอย่างการคิดผลรวมเลขทะเบียนรถ

เลขทะเบียน 1กล 3300

– แปลง ก = 1 , ล = 6 จะได้ผลรวมหมวดอักษรคือ 1 + 1 + 6 = 8

– นำเลข 4 ตัวข้างล่างบวกกัน จะได้ผลรวมตัวเลข 3 + 3 + 0 + 0 = 6

– นำผลรวมตัวอักษรและตัวเลขมากบวกกัน 8 + 6 = 14

– ผลรวมเลขศาสตร์ คือ เลข 14 จัดว่าอยู่ในกลุ่ม เลขผลรวมดีมาก

ค่าตัวอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข

ก ด ถ ท ภ ฤ = 1

ข บ ป ง ช = 2

ต ฑ ฒ ฆ = 3

ค ธ ร ญ ษ = 4

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5

จ ล ว อ = 6

ซ ศ ส = 7

ย ผ ฝ พ ฟ = 8

ฏ ฐ = 9

กลุ่มของผลรวมทะเบียนสวย กลุ่มผลรวมดีมาก

ได้แก่ ผลรวมหมายเลข 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54

มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง มีอุปสรรคน้อย มีความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง มีความก้าวหน้า และมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

ทะเบียนสวย กลุ่มผลรวมดีปานกลาง

ได้แก่ ผลรวมหมายเลข 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53

อยู่ในระดับปานกลาง เหนื่อย มีอุปสรรค แต่ถ้าเรายังมีความพยายาม ก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จ (น้อยกว่ากลุ่มแรก)

ทะเบียนสวย กลุ่มผลรวมไม่ดี

ได้แก่ ผลรวมหมายเลข 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

เป็นเลขไม่ดี ให้โทษ มีอุปสรรคมาก เจอปัญหารุมเร้า ไม่ค่อยสมหวัง ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงินและเรื่องความรัก

ป้ายทะเบียนรถอีกประเภทหนึ่งคือป้ายทะเบียนกราฟิก ซึ่งมีขึ้นภายหลังป้ายทะเบียนแบบปกติ ป้ายทะเบียนนี้จะมีพื้นหลังเป็นรูปภาพ สำหรับเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ (เลขสวย) เช่น ฌร 9999 ซึ่งเลขทะเบียนเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก ป้ายทะเบียนชนิดนี้จะมีภาพพื้นหลังป้าย ที่สื่อถึงจังหวัดนั้นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จะมีรูปวัดพระแก้ว อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานพระราม 8 เป็นพื้นหลัง เป็นต้น ปัจจุบันมีการเปิดประมูลป้ายทะเบียนกราฟิกเฉพาะที่เป็นทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เท่านั้น ร้านเรามีทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดีให้เลือกหลายหมวด หลายจังหวัด

ทะเบียนกราฟฟิกผลรวมดี