ป้ายทะเบียน รถ นี่ สำคัญ อย่างไร

ป้ายทะเบียนรถ คือ สิ่งบงชี้ ความแตกต่างของ รถแต่คัน ด้วยหมายเลข ทะเบียน ที่ไม่ซำ้กัน

สำหรับ ประเทศไทย มีระบบ ป้ายทะเบียน ที่แยก ตามชนิด ของ รถยนต์

แต่ละชนิด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง  รถยนต์สาธารณะ รถตู้ รถขนส่งสาธารณะ

โดย ระบบป้ายทะเบียนรถ ประกอบ ด้วย ตัวหนังสือภาษาไทย 2 ตัว ตามด้วย ตัวเลข เรียงตามลำดับ เริ่มจาก 1 – 9999

ป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง แบบธรรมดา จะมีพื้นสี ขาว ตัวเลขทะเบียน สีดำ

ตามกฏหมาย เราจะไม่สามารถ ตกแต่ง หรือ เติม อะไร ลงบน ป้ายทะเบียนได้

เราต้องติดป้ายทะเบียน ที่ด้านหน้า และ ด้านหลัง ตามตำแหน่ง ที่กำหนกเท่านั้น

ในความเชื่อ ส่วนบุคคล เชื่อว่า ป้ายทะเบียนที่ดี ต้องมีเลข ทะเบียน ที่ ถูกโฉลก และ เหมาะสม กับ เจ้าของ จึงจะทำให้ ขับขี่ปลอดภัย โชคดี เป็นมงคล

เช่น  หมวดเลข 2 หลัก  88  28 19  หรือ จะเป็นแบบ เลขหาบ เช่น   7887   6556 เป็นเลข ที่จำง่าย หมายถึง การทำงานที่อดทน มีความขยัน

หรือ จะเป็น ป้าย ทะเบียนกราฟิกผลรวมดี  เป็น ป้ายทะเบียน แบบพิเศษ ที่เปิดให้ ประมูล หรือ สั่งซื้อ พื้นป้ายทะเบียน จะรูปภาพสี ประจำจังหวัด สวยงามมาก

สำหรับ ท่านที่ต้องการ ป้ายทะเบียน ทุกรูปแบบ พร้อมให้บริการ อย่างมืออาชีพ